• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română
28/11/2016

AREMA a câștigat lucrarea: Execuția lucrărilor de mărire a capacității de eliminare a azotului la SEAU Banyoles

Realizarea proiectului ”Execuția lucrărilor de mărire a capacității de eliminare a azotului

Obiectivul proiectului îl constituie mărirea capacității de tratare a Stației de Epurare a Apelor Uzate din Banyoles sau a Stației de Epurare a Apelor Uzate din Terri, ca urmare a necesității reducerii concentrației de azot la ieșirea apei epurare, precum și prevederea sistemului cu o mai mare capacitate de absorbție a variațiilor de sarcină.

Noul sistem de tratare trebuie să poată fi adaptat la condițiile existente, dat fiind spațiul disponibil limitate pentru noile construcții și integrarea acestuia în mediul stației. Soluția ce se va executa ține cont de criterii tehnice, în principal randamentul de eliminare al azotului, precum și de criterii economice, luând în considerare de asemenea costurile investiției și costurile de exploatare și mentenanță a instalațiilor.

Lucrările de executat pentru a se obține noua configurație de tratare, și anume Bardenpho cu 4 etape, cu extinderea zonei anoxice și adăugare de metanol, constau, în principal, în modernizarea reactorului biologic actual, transformarea unuia dintre decantoarele primare în cameră preanoxică și construirea unui nou decantor primar.

Noul decantor primar se va construi în spațiul ocupat de fosta zonă de tratare fizico – chimică, ce se va demola, dat fiind faptul că în prezent este folosită doar ca și cămin de  distribuție.

De asemenea, se va construi un nou cămin, pentru intrarea către reactoarele biologice și o nouă lucrare ce va face legătura dintre ieșirea de la zona de pretratare și la noul cămin. De asemenea, se va construi un nou by-pass șa ieșirea din zona de pretratare și un altul după zona decantoarelor primare.

Lucrările vor fi completate de construcția unui nou bazin de metanol, implementarea unui sistem automatizat pentru a putea regla și controla aportul de oxigen și carbon, precum și acțiuni de adaptare și urbanizare a mediului pentru instalațiile noi și modernizate.

Termenul de execuție prevăzut este de 11 luni.