• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

APEMA предоставя услуги за експлоатация и поддръжка на пречиствателните  съоръжения. APEMA  се ангажира да осигури консултантски услуги и проследяване на изпълнените работи и разработва програми за квалифициране на работния персонал.