• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Компактната инсталация за обратима електродиализа (EDR), която AREMA е разработила, представлява алтернатива на обезсоляването на вода с обратна осмоза.

Електродиализата е процес на обработка на водата, основаващ се върху прилагането на електрическо поле посредством два електрода, между които се поставя набор от непропускливи и йонно селективни мембрани. Това позволява разделянето на разтворените минерални елементи, дължащо се на движението на дисоциацията на йони през тези мембрани и по този начин се създават два различни изходящи потока: обезсолен, наречен също така разреден, и изтичането на висока концентрация на соли, наречен концентрат.

- Възможност за отделяне на вещества без необходимост от промяна на фазата, обикновено при стайна температура.

- Възможност за непрекъсната работа и за автоматизиране на процеса.

- По-голямо хидравлично възстановяване, отколкото обратната осмоза, а също така изисква по-малко поддръжка.

- По-ниски икономически инвестиции в сравнение с обратната осмоза и по-ниски оперативни разходи.

- Компактна и модулна станция.

По-долу са описани принципите на електродиализния процес чрез схема  на потока.